Kontakt  

Hviids Planteskole

Orholmvej 1, Gerning
8850 Bjerringbro
Danmark

Telefon +45 86 68 34 33
Fax +45 86 68 01 87
Epost: hviids@roser.nu

Salg till Sverige:

Peter Wallfält
Gustav Wiedsvej 27
DK—4900 Nakskov
Tlf. + 45 5495-9507
Fax + 45 5495-9509
E-mail: peter.w@mail.dk

Till vora svenske kunder:

Alla information på hemsidan är basserad på danska förhållanden. Höjdangivelser är i förvägen mycket svåra att upplysa om. Korrekt höjdangivelse är beroende
av zon, placering och odlingsförhållanden m.m. Hemsidans höjdangivningar är ca.
höjder, basserade på danska odlingsförhållanden.
En del rosor har olika handelsnamn i Sverige och Danmark exv. Viborg/Gripsholm, Willestrup/
Eden Rose ’88 o.s.v. Denna hemsida bygger på danska handelsnamn. Är du
osäker på namnet se ev. det reg. Sortsnamet e.x.v. (Poulcov (N) = White Cover) o.s.v.