Företaget  

Hviids Planteskole

I 1977 grundlades Hviids Planteskole av Aase og Ole Hviid Jensen. I många år drevs plantskolan med en produktion av rosor, frugtträd, häckplantor och buskar. En stigande efterfrågan av rosor, resulterade i år 2000 till en ändring av produktionen. Så att vi helt och hållet gick över till att koncentrera oss om rosodlingen. Sortimentet bredades betydligt och containerplatsen (arealet för krukodlade rosor med droppbevattning) utökades.

Rosorna kan levereras barrot eller tidligt på våren som krukpackade rosor i 4 liters rosenkrukor. Senare på våren och sommaren levereras rosorna som fullrotade krukodlade rosor i 4 liters rosenkrukor. Austinrosorna levereras i 5,5 liters Austinkrukor. Krukodlade solitärrosor och stamrosor levereras i 7,5 liters rosenkrukor.
Vi har på Hviids Planteskole specialiserat oss i att leverera krukodlade sommarrosor av god kvalitet i knopp och blom! Till stor glädje för både Svenska och Danska Trädgårdsbutiker.

Vi kan erbjuda hög kvalitet, bra service, snabba leveranser och i samarbete med våra kunder, kan vi erbjuda individuella rosförslag och lösningar till exv. ett rostema i en marknadsföring, kampanjer eller event m.m.
Hviids Planteskole har 10 fast anställda medarbetare, som alla tillför kunskap och facklig kompetens i ett välfungerande team. I inkruknings perioden anställs exstra personal, för att hinna med krukningen av de ca. 250.000 krukodlade rosorna, som passerar igenom plantskolan varje år.